Saavutettavuusseloste

 

Tämä saavutettavuusseloste koskee Helsingin kaupungin liikunnan toimialan verkkosivustoja nytliikunta.fi, funactionnuorille.fi, ja easysport.fi.

Sivustoa koskevat lain säädökset

Nämä sivustot on julkaistu aiemmin kuin 23.9.2018. Sivustojen tulee täyttää lain edellyttämät saavutettavuuden vaatimukset 23.9.2020 päättyvän siirtymäajan jälkeen.

 

Kaupungin tavoite

Digitaalisten palveluiden saavutettavuudessa Helsingin tavoitteena on pyrkiä vähintään WCAG ohjeiston mukaiseen AA- tai sitä parempaan tasoon, mikäli se on kohtuudella mahdollista.

 

Vaatimustenmukaisuustilanne

Näiden verkkosivustojen saavutettavuuden vaatimustenmukaisuutta ei ole vielä arvioitu, koska korvaavaa verkkosivustoa laaditaan. Nämä verkkosivustot korvaava Helsingin kaupungin liikunnan kokonaisuuden uusi, saavutettava verkkosivusto julkaistaan vuonna 2021, ja uusista sivuista tehdään ennen julkaisua saavutettavuusarviointi.

 

Saavutettavuusselosteen laatiminen

Tämä seloste on laadittu 31.8.2020.

 

Saavutettavuusselosteen päivittäminen

Saavutettavuusseloste päivitetään vastaamaan saavutettavuuden vaatimustenmukaisuudesta tehtyjä havaintoja suoritetun tarkastuksen jälkeen.

 

Palaute ja yhteystiedot

Sivuston saavutettavuudesta vastaa kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan viestintä, puhelinvaihde 09 310 1060.

 

Tietojen pyytäminen saavutettavassa muodossa

Jos käyttäjä ei koe saavansa sivuston sisältöä saavutettavassa muodossa, voi käyttäjä pyytää näitä tietoja sähköpostilla helsinki.palaute@hel.fi tai palautelomakkeella www.hel.fi/palaute.
Tiedusteluun pyritään vastaamaan kohtuullisessa ajassa.

 

Siirry palautelomakkeeseen

 

Helsingin kaupunki ja saavutettavuus

Helsingin kaupungin tavoitteena on olla kaikille esteetön ja saavutettava kaupunki. Kaupungin tavoitteena on, että Helsingissä on kaikkien kaupunkilaisten mahdollisimman helppo liikkua ja toimia, ja että kaikki sisältö ja palvelut olisivat kaikkien saavutettavissa.

 

Kaupunki edistää digitaalisten palveluiden saavutettavuutta yhdenmukaistamalla julkaisutyötä ja järjestämällä saavutettavuuteen keskittyvää koulutusta henkilökunnalleen.

 

Sivustojen saavutettavuuden tasoa seurataan jatkuvasti sivustoja ylläpidettäessä. Havaittuihin puutteisiin reagoidaan välittömästi. Tarvittavat muutokset pyritään suorittamaan mahdollisimman nopeasti.

 

Vammaiset ja avustavien teknologioiden käyttäjät

Kaupunki tarjoaa neuvontaa ja tukea vammaisille ja avustavien teknologioiden käyttäjille. Tukea on saatavilla kaupungin sivuilla ilmoitetuista neuvontasivuilta sekä puhelinneuvonnasta.

 

Siirry kaupungin neuvontasivuille

 

Saavutettavuusselosteen hyväksyntä

Tämän selosteen on hyväksynyt 21.9.2020

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Helsingin kaupunki