Itsepuolustus

Ammattitaitoisen ohjaajan opastuksella itsepuolustustaitojen opettelu on hauskaa ja turvallista. Tunneilla harjoitellaan monipuolisesti itsepuolustustaitoja. Harjoiteltavat tekniikat ja harjoitteet ovat yksinkertaisia ja helposti omaksuttavia. Keskeisenä periaatteena harjoitteissa on luontaisen reagointitavan ymmärtäminen ja vahvistaminen sekä sitä kautta itsetunnon kohottaminen. Itsepuolustustaitojen kohentuessa myös kunto kohenee lähes huomaamatta. Tervetuloa mukaan!