FunAction Demo helsinkiläisille yläkouluille

 

FunAction Demo on Helsingin kaupungin liikuntapalveluiden yläkouluille tarjoama palvelu, joka toimii FunAction toiminnan kohdennettuna markkinointina. FunAction Demon kautta yläkoululaisten tietoisuutta FunAction toiminnasta lisätään ja kynnystä toimintaan osallistumiseen madalletaan. Lisäksi toiminnan avulla pyritään luomaan uusia liikuntakokemuksia ja -elämyksiä koulujen liikuntatunneille. Tunteja ohjaavat Helsingin kaupungin omat liikunnanohjaajat sekä kolmannen sektorin ohjaajat, kuten seurat ja yksityiset toimijat.

Demotunneilla yläluokilla on mahdollisuus tutustua maksutta FunAction tunneille. Kaikille koulujen vuosiluokille tarjotaan mahdollisuus osallistua toimintaan, joka sisältää yhden ohjatun liikuntatunnin lukuvuoden aikana.

Itäinen  ja kaakkoinen alue
Emmi Haverinen
emmi.haverinen@hel.fi
040 177 9887

Läntinen, pohjoinen, eteläinen ja keskinen alue
Jutta Kärri
jutta.karri@hel.fi
040 670 0079