Saana Saarikivi
Liikunnansuunnittelija
Helsingin kaupunki
Liikuntaan aktivointi, Liikunnan edistämisyksikkö
Puh. (09) 31071250, 040 5013582
saana.saarikivi@hel.fi
Paavo Nurmen kuja 1 c
PL 25400
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Jenna Harainen
Vastaava liikunnanohjaaja
FunAction ja NYT-liikunta, Helsingin kaupunki
Liikunta, Liikuntaan aktivointi, Kohdennetut liikuntapalvelut
Puh.09) 310 49010, 050 362 7017
jenna.harainen@hel.fi
Maunulanmäki 3, 00630 Helsinki
PL 4834
00099 HELSINGIN KAUPUNKI